ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สพป. ตาก เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปะหละทะ สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านธงชัย สพป. ตาก เขต 2 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 86.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 84.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 84.66 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 76.33 เงิน 12  
13 โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน