ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปะหละทะ สพป. ตาก เขต 2 88.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 79.3 เงิน 4  
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านธงชัย สพป. ตาก เขต 2 73.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 68.6 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 68.6 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน