ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน