ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 88.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 69.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 67.4 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 65.6 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 60.8 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 60.4 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน