ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู สพป. ตาก เขต 2 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา สพป. ตาก เขต 2 84.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปูแป้ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า สพป. ตาก เขต 2 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 77.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 76.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป. ตาก เขต 2 75.33 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน