ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยะพอ สพป. ตาก เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป. ตาก เขต 2 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปูแป้ สพป. ตาก เขต 2 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. ตาก เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 78.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต 2 74.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป. ตาก เขต 2 74.33 เงิน 9  
11 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพป. ตาก เขต 2 73.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ตาก เขต 2 73.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน