ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 79.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ สพป. ตาก เขต 2 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 77.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 76.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านยะพอ สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน