ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน