ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่สละ สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 8  
12 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน