ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน