ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปะหละทะ สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน