ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป. ตาก เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป. ตาก เขต 2 86.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยะพอ สพป. ตาก เขต 2 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) สพป. ตาก เขต 2 81.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 59.33 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน