ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมอเกอ สพป. ตาก เขต 2 83.93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ตาก เขต 2 76.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โพ สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 69.01 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 63.22 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 2 62.76 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 49.16 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ สพป. ตาก เขต 2 49.13 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 48.41 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านธงชัย สพป. ตาก เขต 2 46.07 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) สพป. ตาก เขต 2 42.6 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 32.09 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 29.45 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน