ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ สพป. ตาก เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สพป. ตาก เขต 2 76.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ สพป. ตาก เขต 2 71.55 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย สพป. ตาก เขต 2 63.67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป. ตาก เขต 2 63.59 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ตาก เขต 2 59.94 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 58.86 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 53.35 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 53.31 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 51.48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 51.15 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน สพป. ตาก เขต 2 50.98 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน