ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ สพป. ตาก เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 86.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน