ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. ตาก เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 64 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน