ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 5  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน