ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 67.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ สพป. ตาก เขต 2 57.33 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 56.33 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 49.67 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน