ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู สพป. ตาก เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป. ตาก เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน