ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ สพป. ตาก เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านยะพอ สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ สพป. ตาก เขต 2 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย สพป. ตาก เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต 2 62 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน