ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สละ สพป. ตาก เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน