ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ปะ สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน