ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 82.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 67.67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ตาก เขต 2 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 60.67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 58.3 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป. ตาก เขต 2 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 47.68 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สพป. ตาก เขต 2 47.67 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 34.3 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน