ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน