ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 65 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 30 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน