ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านช่องแคบ สพป. ตาก เขต 2 69 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 69 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตาก เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป. ตาก เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 61 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ตาก เขต 2 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ สพป. ตาก เขต 2 55 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน