ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตาก เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านมอเกอ สพป. ตาก เขต 2 66 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน