ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ สพป. ตาก เขต 2 85.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ สพป. ตาก เขต 2 77.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 72.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน