ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามหมื่น สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ปะ สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน