ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สพป. ตาก เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปะหละทะ สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน