ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสามหมื่น สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยะพอ สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน