ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 71.67 เงิน 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน