ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 - -  
4 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ สพป. ตาก เขต 2 - -  
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 - -  
7 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 - -  
8 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 - -  
9 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 - -  
10 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน