ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 - -  
6 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ สพป. ตาก เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน สพป. ตาก เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 - -  
10 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 - -  
11 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 - -  
12 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 - -  
13 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 - -  
14 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 - -  
15 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน