ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 - -  
3 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 - -  
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 - -  
6 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน