ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 - -  
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 - -  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 - -  
10 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 - -  
11 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 - -  
12 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 - -  
13 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน