ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 86.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพป. ตาก เขต 2 78.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 74.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป. ตาก เขต 2 72.3 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ สพป. ตาก เขต 2 71.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตาก เขต 2 70.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 สพป. ตาก เขต 2 64.3 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน