ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป. ตาก เขต 2 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน