ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน สพป. ตาก เขต 2 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ สพป. ตาก เขต 2 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 35 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 35 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป. ตาก เขต 2 30 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 30 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 10 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 10 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สพป. ตาก เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน