ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ตาก เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตาก เขต 2 30 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 30 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 25 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 25 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต 2 25 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 20 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป. ตาก เขต 2 20 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 10 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน