ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 82.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 42.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 42.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 40 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 7 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ สพป. ตาก เขต 2 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ตาก เขต 2 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต 2 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน