ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 85.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป. ตาก เขต 2 85.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านยะพอ สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน สพป. ตาก เขต 2 84.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สพป. ตาก เขต 2 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 76.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 76.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน