ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ สพป. ตาก เขต 2 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 82.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต 2 81.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 79.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตาก เขต 2 78.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 77.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน