ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต 2 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 33 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 27 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปะ สพป. ตาก เขต 2 25 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป. ตาก เขต 2 23 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน