ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป. ตาก เขต 2 81.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านวังผา สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน