ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ สพป. ตาก เขต 2 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพป. ตาก เขต 2 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ สพป. ตาก เขต 2 63 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน