ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ สพป. ตาก เขต 2 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตาก เขต 2 71 เงิน 5  
7 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 47 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป. ตาก เขต 2 42 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 34 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน