ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สละ สพป. ตาก เขต 2 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 51 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 51 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน