ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 86.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน