ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่โพ สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน